Article Trunk826 Hakodate Hokkaido Japan

09.08.2019 · Posted in Travel and Leisure
Hakodate8262019 Hakodate JapanCo 264 000 dan song tren 677km2 nhu vay mat do la 412 nguoi km2 hon Viet Nam. Nam trong dao Hokkaido. Day la port dau tien duoc thanh lap o Nhat nam 1854 de giao thuong. Hakodate khong bi tan pha trong WW2. Co 3 s

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.